ข้อสอบ TGAT1 TGAT2 TGAT3 แบบทดสอบจริงปีการศึกษา 2566

  • TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
  • TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน

รูปเล่มหนังสือ แบบ Slide
เปิดเป็นหน้าหนังสือ หน้าคู่ ซูมได้ ปรับเป็นแนวนอนได้ เหมาะสำหรับการดูภาพรวมและเหมาะสำหรับการเปิดบนเว็บไซต์แบบแนวนอนสามารถดูได้สะดวกและจะเพิ่มความสวยงานมากกว่าดูแบบหน้าเดี่ยว

แบบทดสอบนี้แจกฟรี และใช้เป็นวิทยาทานแก่ผู้เตรียมสอบเท่านั้น ห้ามจำหน่าย For Educational Use Only
ไฟล์ DownLoad สำหรับน้องที่สะดวกโหลดไปดู

(Update !! คอร์สเฉลยละเอียด อยู่ระหว่างจัดทำจะเริ่มอัพโหลดภายในเดือนสิงหาคม 2566)