Category Archives: Uncategorized

ข้อสอบ TGAT1 TGAT2 TGAT3 แบบทดสอบจริงปีการศึกษา 2566

ข้อสอบ TGAT1 TGAT2 TGAT3 ปี2566 ใช้แจกฟรีเพื่อเป็นวิทยาทาน สำหรับน้องๆที่สั่งซื้อ Portfolio กับ Dekshowport เท่านั้น ห้ามจำหน่าย